Funktions beskrivning - retriever.

Vad är FB-R?

FB-R är en funktionsbeskrivning för retriever raserna. De en beskrivning där man går runt en bana med olika moment med apporterings avknytning. Eftersom  labrador retrievern är en apporterande ras så vill man se hur mycket apportering hunden har i generna. 

Om du vill veta mer följ länken: FB-R

Hundar som gjort FB-R från Mazkhens kennel.

Mazkhens Phim-Phim

Mazkhens Fhrhö

Mazkhens Ehmzher

Mazkhens Champhis

Mazkhens Sholho

Mazkhens Gheisha (Isa)

Mazkhens Phixh (Luna)